Bestrida faktura

Missnöjd med hantverkare eller är hantverkaren inte klar i tid?


Det finns olika grunder för att bestrida faktura. Om du har fått hem en faktura som du anser är felaktig är det viktigt att du skyndsamt bestrider fakturan. Att bara strunta i att betala den riskerar att leda till fler problem för dig.


Vad innebär det att bestrida en faktura?

När du som mottagare motsätter dig ett betalningskrav av en faktura så kan du göra ett så kallat bestridande. Du har också rätt att under vissa omständigheter hålla inne med betalning (stoppningsrätt). Att bestrida en faktura innebär att formellt protestera mot hela eller delar av fakturan. Det är viktigt att det görs skyndsamt och på ett korrekt sätt för att du som bestridande part inte ska drabbas negativt av exempelvis en betalningsanmärkning. Företaget som skickat fakturan kan därefter gå vidare till Kronofogdemyndigheten.


När bör du överväga att bestrida fakturan?


 • Du har aldrig mottagit de varor eller tjänster som betalningen avser
 • Du är missnöjd med den vara eller den tjänst som du har beställt och du har rätt att hålla inne betalning
 • Fakturan avser produkter som du aldrig beställt
 • Beloppet är helt eller delvis fel
 • Det är en falsk faktura från ett blufföretag

Det är viktigt att bestridandet är tydligt formulerat. Det kan skickas som ett rekommenderat brev eller med e-post. Bestridandet kan komma att användas som bevisning vid en eventuell tvist. Om motparten gjort sig skyldig till ett avtalsbrott kan du kan ha rätt att häva avtalet.


Vi kan hjälpa dig som

 • har hamnat i tvist med ett företag
 • har fått en faktura på ett högre belopp än det avtalade eller offererade priset
 • mottagit en vara som inte motsvarar de utlovade egenskaperna
 • mottagit en vara för sent och vill ha prisavdrag eller häva köpet
 • en tjänst som du betalat för är inte är utförd eller fackmässigt utförd (tex. av en hantverkare eller bilfirma)
 • behöver hjälp att häva avtal där motparten begått väsentligt avtalsbrott
 • behöver allmän rådgivning kring konsumenträtt, avtalsrätt eller skadeståndsrätt

Vad händer sen?


När du har bestritt fakturan kan det hända att du får ett inkassokrav eller betalningspåminnelse då sådana ofta skickas ut per automatik. Även det behöver bestridas. Skulle du sedan få ett betalningskrav från Kronofogdemyndigheten för att företaget tagit ärendet vidare ska även det bestridas. Företaget får därefter bestämma om kravet ska skrivas av eller om fallet ska tas upp i prövning i domstol.


Rådgivning om att bestrida faktura


Kontakta oss om du behöver hjälp med att bestrida faktura. Vi kan hjälpa dig om ärendet hamnar hos Kronofogdemyndigheten eller om det skulle gå vidare till domstol. Vi kan i så fall föra din talan och representera dig i domstolen. Många gånger kan parterna nå en överenskommelse för att undvika rättegång. Vår uppgift är att se till ditt bästa och hjälpa dig.