ADELSSON ADVOKATBYRÅ

En advokatbyrå inom konsumenträtt och fastighetsrätt

Välkommen till Adelsson Advokatbyrå.

Vi är en personlig advokatbyrå inriktad på konsumenträtt. Vi kan bland annat hjälpa dig att häva avtal och att bestrida faktura.

VAD VI GÖR


Vi är en advokatbyrå i Göteborg med huvudfokus på konsumenträtt, fastighetsrätt och avtalsrätt. Vi ger dig juridisk hjälp vid tvister om

fel i fastighet, bestridande av faktura, frågor om bygglov, samt hjälper dig om du är missnöjd med tex. en hantverkare eller bilverkstad.

Vi försöker också lösa tvister i möjligaste mån innan de hamnar i domstol.

Genom rådgivning kan vi också hjälpa dig att förebygga eventuella framtida tvister. Vi tar tillvara dina intressen.
Välkommen att kontakta oss för ett rådgivningsmöte.

Bestrida faktura

Är du missnöjd med en vara eller en tjänst? Har ett företag tagit för mycket betalt? Vi hjälper dig bestrida felaktiga fakturor och är ombud för dig vid en eventuell tvist.

Konsumenträtt

Som konsument har du skyddsregler genom bland annat konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Det finns också  specialregler för småhusentrprenader.

Häva avtal

När kan du ha rätt att häva avtal och hur går du tillväga? Kanske är du missnöjd dom en hantverkare. Eller är hantverkaren inte klar i tid. Vi hjälper dig i avtalstvister.